Curieus De Geus - Cartoonale De Geus

De Geus is een culturele vereniging te Lebbeke. Organisatie van quizzen, tentoonstellingen en cartoonale’s.


9de cartoonale 'De Geus' 2021

Thema: Kolonisatie en dekolonisatie

Hoewel de bevolking van de voormalige kolonies in de tweede helft van de 20e eeuw haar onafhankelijkheid afdwong, hebben oude koloniale denkbeelden en machtsverhoudingen nog steeds -vaak onbewust- een invloed op onze samenleving en ons denken. Ze liggen mee aan de oorzaak van hedendaags racisme en stereotype vooroordelen.

Deadline 10 augustus 2021

Reglement Inschrijven


9th Cartoon Contest 'De Geus' 2021

Theme: Colonization and decolonization

Although the people of the former colonies forced their independence in the second half of the 20th century, old colonial ideas and power relations still-often unconsciously – have an influence on our society and our thinking. They contribute to contemporary racism and stereotypical prejudices.

Deadline 10th August 2021

Rules Participate


9te Cartoonale 'De Geus' 2021

Thema: Kolonisierung und dekolonisierung

Obwohl die Menschen in den ehemaligen Kolonien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit erzwungen haben, wirken alte koloniale Vorstellungen und Machtverhältnisse noch immer - oft unbewusst - auf unsere Gesellschaft und unser Denken ein. Sie sind zum Teil die Wurzel des heutigen Rassismus und der stereotypen Vorurteile.

Deadline der 10 august 2021

Reglement Teilnehmen


9° Concours de Cartoon 'De Geus' 2021

Thème: Colonisation et décolonisation

Bien que la population des anciennes colonies ait forcé son indépendance dans la seconde moitié du 20e siècle, les vielles idées et relations de la vie coloniale ont encore une forte influence- souvent inconsciemment – sur notre société et notre pensée. Ils ont de l’influence sur le racisme contemporain et les préjugés.

La date limitée le 10 août

Réglement Participez