8ste CARTOONALE ‘DE GEUS’

THEMA: EUREKA ! DE MENS EN ZIJN UITVINDINGEN

(In het verleden, het heden en de toekomst)

DEADLINE: 15 augustus 2019

Reglement


8th CARTOONCONTEST ‘DE GEUS’

THEME: EUREKA ! MAN AND HIS INVENTIONS

(In the past, the present, and the future)

DEADLINE: 15 august 2019

Rules


8ème CONCOURS DE CARTOON ‘DE GEUS’

Thème : EUREKA ! L’HOMME ET SES INVENTIONS

(Dans le passé, le présent et le futur)

LA DATE LIMITEE: le 15 août 2019

Règlement


8CHTE CARTOONALE ‘DE GEUS’

THEMA : EUREKA ! DER MENSCH UND SEINE ERFINDUNGEN

(in der Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft)

DEADLINE : der 15 August 2019

Regulierung